Prisoversigt

Priser 2022


Her under kan I se de forskellige priser i Haveforeningen Majsletten

Ventelisten

Venteliste

Opskrivning på ventelisten 2022


Ved opskrivning på ventelisten betaler der pr. kalenderår 

kr. 100.00

Medlemskab

Indmeldelse

Indmeldelse


Betaling for indmeldelse er et engangs beløb der ikke refunderes.

kr. 300.00

Medlemskab

Haveleje pr. år


Haveleje inkl. medlemskab i Haveforeningen og medlemskab i Kolonihaveforbundet 2021

kr. 1.200.00

Gebyrer mm.

kr. 50.00

Rykker 1

Ved manglende betaling fremsende rykker 1kr. 100.00

Rykker 2

Betales der ikke efter rykker 1 fremsendes rykker 2kr. 350.00

Udeblivelse arbejdsdag

Hvis man udebliver fra arbejdsdagen koster det følgende pr. gang..