Vedtægter Kolonihaveforbundet

Vedtægter Kolonihaveforbundet

Da Haveforeningen Majsletten er medlem af kolonihaveforbundet er kolonihaveforbundets vedtægter gældende.


I kan læse vedtægterne ved at trykke på gå til vedtægter.§ 5. Medlemskabs indgåelse

  1. Enhver haveforening, der er oprettet under medvirken af Kolonihaveforbundet, eller som på anden måde er forpligtet til medlemskab, skal med alle dens medlemmer stå som medlem af Forbundet og den lokale kreds. Medlemskabet medfører, at foreningen er forpligtet til at følge beslutninger og regler fra Kolonihaveforbundets kompetente organer.

  2. Haveforeninger, der kan tilslutte sig Kolonihaveforbundets formål og virke, kan på tilsvarende betingelser optages som medlem.

  3. Enkeltpersoner anses som medlem af Kolonihaveforbundet, når de har skrevet under på en lejekontrakt eller en brugsretsaftale i en haveforening under Kolonihaveforbundet. Medlemskabet medfører, at medlemmerne er forpligtet til at følge beslutninger og regler fra Kolonihaveforbundets kompetente organer.

  4. Et medlem må kun eje/leje én kolonihave under Kolonihaveforbundet.


    5. For haveforeninger på lejet jord reguleres forholdet mellem haveforeningen og lejer af en lejeaftale. For andelshaver reguleres forholdet  
        mellem foreningen og andelshaver af en brugsretsaftale.