Om Foreningen

Haveforeningens historie

Haveforeningen blev stiftet den 5. juni 1976 som et område med nyttehaver for fortrinsvis kommunes borgere – dengang Søllerød. Til en begyndelse var der etableret ca 20 lodder – alle af 200 m2 – og bestyrelsen dengang måtte søge kommunen om udvidelse, efterhånden som ventelisten voksede.


I dag er området fuldt udnyttet med 65 havelodder.

 

Området har dyrkningsmæssigt skiftet karakter siden den spæde start i 1976. Flere havelejere er bosiddende uden for Rudersdal Kommune. Der kom en periode, hvor det var svært at udleje nyttehaver – i 90-erne  - og nogle medlemmer påtog sig at udvide med en havelod mere. Nu blev det tid for velholdte græsplæner med frugttræer, urtebede, roser og stauder. 

 

I alle havelodder er det tilladt at opføre et drivhus, et læhegn på 1,5 meter i højden og  gøre brug af redskabskasser.

Allerede opførte småhuse er ikke lovliggjorte af kommunen (maj 2009), og med udspring i den borgerklage MAJSLETTEN modtog via Kolonihaveforbundet i foråret 2015, er der indgået et forlig mellem Rudelsdal kommune og Kolonihaveforbundet, som udmønter sig i, at 13 småhuse skal nedtages ved genudlejning. Formanden opbevarer listen.

 

Det er således udelukkende tilladt at vedligeholde eksisterende småhuse og redskabsskure, og det er en af bestyrelsens opgaver at se til, at MAJSLETTEN overholder disse krav.

 

En haveforenings fundament bygger på, at medlemmerne lever op til et fællesskab, som vi gerne vil præcisere med udspring i dagligdagen i MAJSLETTEN.

 

Fællesskab betyder, at vi deles om værktøj og maskiner, og at vi passer på dem! Nye medlemmer kan kontakte Arbejdsformanden – eller en fra bestyrelsen – for at få nærmere information. Følg altid de i containeren opsatte instrukser.

 

Haveudvalget


Haveudvalget planlægge forskellige aktiviteter i løbet af året.


  • Årlig fælles grill
  • Weekend kaffe
  • Info dage
  • Bytte dag for planter og frø
  • Foredrag