Skur og Drivhus i Haven


Regler for opsætning af skur og drivhus i haverne

Da Haveforeningen Majsletten er en haveforening er en del begrænsninger og regler for hvad man må bygge
 og opstille i haverne og disse regler skal overholdes 100%.


1.      Der må bygges/opsættes følgende på et havelod.


Der må være max 10m2 bygning på et havelod og dette gælder alle former for Skure og Drivhuse osv. altsår alt med tag.


 1. Der må bygget et skur på max 6m2 med tilhørende overdækning på 4m2.
 2. Skure må ikke være højere end 2,5m
 3. Skur og overdækning er pr. havelod og der må ikke bygges hen over grænsen mellem sammenlagte lodder.

 4. Bebyggelse skal placeres i en afstand af 2,5 meter fra havelodskel. (din hæk) inkl. skel midt i eksisterende dobbelt haver.

 5. Al bebyggelse skal være punktfunderet og skal være hævet mindst 15 cm over jorden med trådnet som rottesikring, således at der er mulighed for ventilation under gulv og dæk

  .Alle bygninger skal godkendes af bestyrelse på skrift inkl. tegning af skur og placering med mål, inden man påbegynder bygning.


2.      Skuret må bygges af følgende materiale og i farver.


Skure må bygges af følgende materiale og i følgende farver.


Matriale.

 1. Det er kun tilladt at bygge træskure.
 2. Tage må bygges i træ. tagpap og tagplader.


Farve

 1. Sort
 2. Grå
 3. Træfarve
 4. Olieret
 5. Vinduer må gerne være hvide.
 6. Sandfarve
 7. Svenskrød

3.     Drivhuse.


Drivhus er kun tilladt inden for de 10m2 man max må bygge på et havelodet og det er kun tilladt at opstille et alm. drivhus med aluramme.


4.     Ulovligt byggeri der er på området pt.

      

           Alle bygninger der ikke overholder overstående, er et ulovligt byggeri. 


           Det er et krav at de eksisterende lejere får lovliggjort deres skure. hurtigst muligt og disse bygninger skal være fjernet ved fraflytning.


           Eksisterende ulovlig bygning må ikke repareres eller forbedres. 


           Der opkræves 600,00kr pr. halvår pr. ulovlig bygning man har på sit havelod disse hensættes som et depositum
           der tilbagebetales når bygninger er lovliggjort, dette er nærmer beskrævet i vedtægterne.


           H/F Majsletten