Bestyrelsen

Bestyrelsen


Bestyrelsesformand: Jim Douglas


Næstformand: Fanny Nielsen


Kasserer: Gitte Watson


Arbejdsformand: Villy Hammershøj


Bestyrelsesmedlem: Jette Lauta


Bestyrelsessuppleant: Sine Nielsen


Bestyrelsessuppleant: Jacob Grøndal Larsen


Revisor: Hanne Daugaard


Revisorsupplant: Christian Nørgaard


Fokuspunkter 2022


Fællesskab.

Vi skal arbejde på at styrke fælleskabet i foreningen.


Haveudlejning.

Vi skal have et havetilbud til så mange som muligt bosat i Rudersdal Kommune.


Foreningen.

Der bliver tilstræbt en god indformation til medllemmer og vi bruge både facebook, hjemmeside og nyhedsbreve.