Alt Det Praktiske

Alt Det Praktiske

Her på siden kan du læse alle de praktiske ting, du har brug for at vide som medlem af H/F Majsletten, fx vedr. affaldshåndtere og meget andet.


Komposten er lukket indtil videre

Brug af kompostbunken – gode råd til selvkompostering

Der er 1 fælles kompostplads ved have 50, hvor ukrudt, bladaffald og andet der er for småt og grønt kan placeres.
Kompostpladserne er opdelt i 2 felter og for at mindske foreningens udgifter mest muligt bedes der tages hensyn til følgende:

  • Undgå at lægge grenaffald på komposten. Det skal i stedet på grenbunden..
  • Jorden fra komposten skal genanvendes og man kan afhente ved behov for dette.
  • Husk at lægge dit grønne affald så langt ind mod enden som muligt, så andre kan komme til.
  • Haveaffaldet skal findeles, så det max er 0,5 meter langt.

Lav evt. din egen kompost i haven. Det sparer foreningen for penge og giver dig god næringsrig jord til dine planter. Bladaffald, plantestængler, ukrudt uden frøstande osv. giver god jorddækning og kompost. Læs evt. mere på Havenyt.dk om, hvordan du starter din egen kompost, og forskellige komposteringsmetoder.Affaldshåndtering

Affaldscontainer er til husholdsningsaffald alene og kun åben i sommerperioden.


Glasskår, maling, kemikalier, batterier og sten er medlemmerne selv ansvarlige for at bringe til kommunens genbrugsplads. Det samme gælder for større grene, træer mv.


Hvis du har ting du gerne vil sælge eller give væk kan du annoncere på facebooksiden. Det kan f.eks. være møbler, værktøj, træer, buske eller planter. 


Vi håber, du vil respektere vores område ved at bortskaffe affald selv og ikke bare efterlade det.


Vand

Vandet slukkes centralt hver vinter. Alt efter vejret er dette ca. omkring midt i oktober – start november. Husk at lade hanerne stå åbne, når der er lukket for vandet, for at forhindre frostsprængninger.

Ved forårstid åbnes der igen for vandet. Bestyrelsen meddeler hvornår dette sker, men det plejer at være i starten af april.


Raketten (vores fælles “toilet”)

I haveforeningen er der opsat et fælles toilet som vi kalder raketten.
Der er ikke nogen, der holder den ren, så det er den enkeltes ansvar at holde den pæne.

Ordensregler:

  • Der må på ingen måde efterlades affald, da det tiltrækker rotter.
  • Brug toiletbørste og skyl kummen ren.
  • Aftør og slå toiletbrættet ned.
  • Luk døren, så skadedyr og katte ikke har adgang.
  • Efterlad toilettet i pæn og ren stand.

Tak fordi du er med til at gøre det behageligt for næste toiletgæst.